- Det er ikke gunstig at utlyst konkurranse avlyses så sent i prosessen. Samtidig har vi forståelse for at Helse Vest kan ha behov for å se langsiktige avtaler opp mot nye rammer fra regjeringen, sier administrerende direktør Kari Nådland.
 
For Rehabilitering Vest, som er i drift og har avtale ut første halvår 2023, betyr avlysningen at vi må avvente ny anbudsutlysning fra Helse Vest. Vi forventer denne kommer rett over nyåret. For Rehabilitering Vests del, vil vi i første omgang ta utgangspunkt i eksisterende tilbud, og se hvorledes det kan tilpasses nye anbudsbetingelser. 
 
Det viktigste for Rehabilitering Vest er å bidra til gode rehabiliteringstjenester i vår region også i årene som kommer.
 
Nådland viser til at det er et stort behov for rehabiliteringsplasser, og at Rehabilitering Vest allerede er så godt som fullbooket i første halvår 2023: - For pasientenes del er det derfor viktig at Helse Vest raskt avklarer fremdrift og sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet basert på anbudsprosess og overgangsperiode, avslutter hun.
 
Ved spørsmål kan pressen kan kontakte administrerende direktør Kari Nådland tel 922 22 171.