Fysioterapeut Tove Bergan er ansatt som rådgiver i etat for helsetjenester i Bergen kommune og vil på denne halve dagen presentere fallforebyggingsprosjektet «Trygg på to bein», og
hvordan dette har blitt implementert i vanlig drift i de ulike bydelene i Bergen.

Hun vil også fortelle om hvordan Bergen kommune arbeider med tiltaksrekker og sømløse forløp mellom førstelinje og spesialisthelsetjenesten. Det legges for øvrig opp til erfaringsutveksling og idemyldring blant kursdeltakere.

  • Dato: 6. februar kl 12.00 – 15.00
  • Sted:: Rehabilitering Vest, Karmsundsgaten 134
  • Pris: 600,- kr per person. 200,- kr for studenter
  • Påmleding: Innen 16. januar 2020