Rehabilitering Vest har siden midten av mai hatt tilnærmet ordinære rehabiliteringsprogrammer. For din og vår sikkerhet har vi etablert flere viktige smitteverntiltak.

Selv om myndighetene har åpnet for at en kan samles i større grupper, velger vi å lage grupper på 10-15 deltagere. Det eneste unntaket fra dette blir under undervisningen hvor alle blir samlet, men med strenge avstandsregler.

Med færre deltagere i mindre grupper, får du bedre oppfølging og mest sannsynlig bedre resultater, selv om rehabiliteringen er tilpasset ulike smitteverntiltak.

Tiltakene gjør at vi har noe redusert kapasitet. Det kan medføre lengre ventetiden for enkelte som er tildelt plass. Vi jobber iherdig for å ta unna ventelistene innenfor de rammer smitteverntiltakene tillater.