​Jostein Aksdal har sittet som nestleder i styret det siste året. Han jobber som daglig leder i Hagland Finans og er i tillegg lektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og OsloMet.

Anne-Beth Njærheim har sittet i styret i 2 år, det siste året som styreleder. Hun har imidlertid fått ny lederstilling i Helse Fonna, og dette er ikke forenlig med å sitte i styret i Rehabilitering Vest AS.

Se ny styresammensetning her.