For å markere den sterke utviklingen selskapet har hatt har dagens enhetsleder Tor Helge Grønflaten satt seg ned sammen med tidligere ledere for å se på de ulike sidene ved driften og utviklingen. Det har blitt en artikkelserie om Rehabilitering Vest som vil presenteres på intranett, websider og i Sosiale Medier i ukene som kommer.

Det blir også en feiring for medarbeidere og inviterte 29. oktober: Det blir en to-delt feiring, først et miniseminar med en litt annerledes markering i Auditoriet, dernest en middag i Restaurant Utsikten. Markeringen skjer naturligvis noe mer dempet enn vi kunne ønske, og innen de rammer smittevernreglene setter.