Som følge av pandemien har Rehabilitering Vest i 2021 hatt ekstraordinære smitteverntiltak. Avstand medførte mindre treningsgrupper og dermed redusert kapasitet. Tidvis betød det færre eller ingen dagdeltagere avhengig av smittevernregler. I tillegg har vi hatt digital oppfølgning av deltagere hjemme.
 
- Digital oppfølgning av deltagere har gitt oss svært verdifulle erfaringer som vi tar med oss videre i oppfølgningen av pasientene. Tilbakemeldingene er at veiledning og rådgivning i hjemmemiljø etter opphold gir bedre og varig effekt, sier administrerende direktør Kari Nådland.
 
Rehabilitering Vest har gjennom året opparbeidet gode rutiner og systemer for digital rehabilitering, og alle medarbeidere har fått opplæring og erfaring i denne typen deltageroppfølgning. I tillegg har Rehabilitering Vest etablert rutiner og systemer for digital stedlig oppfølgning, slik at ved sykdom og frafall kan deltagerne får digital undervisning på institusjonen.
 
I 2021 har Rehabilitering Vest styrket bemanningen med utvidelse av legeressurser og ansettelse av en god allmennmedisiner. 
 
- Dette gir et bedre grunnlag for individuell vurdering av deltagerne, og setter oss i stand til å håndtere mer kompliserte sykdomsbilder enn tidligere. Det er viktig for å utvikle våre rehabiliteringsprogrammer og møte nye utfordringer deltagerne har, forklarer Nådland. 
 
Som følge av pandemien var kravet til belegg noe redusert fra Helse Vest. Rehabilitering Vest har i 2021 oppfylt alle leveransekrav fra Helse Vest, og Rehabilitering Vest sikret dermed inntektene som budsjettert. Resultatet viser et overskudd på kr 570.000. Overskuddet overføres i sin helhet til egenkapitalen og styrker dermed driften videre fremover.