Over de siste årene har Rehabilitering Vest bygget opp en portefølje av kompetansehevende kurs innen områdene:

  • Ernæring
  • Søvnbehandling
  • Fallforebygging
  • Skrøpelighet
  • Smertemestring

Kursene tilbys personell innen ulike deler av helse- og omsorgstjenestene på Haugalandet og i Sunnhordland. Kursene går som dagskurs, og er godkjent som meritterende av relevante forbund som etter- og videreutdanning.

Kursene ledes av eget personell, som også bidrar med ulike innledninger og praktiske øvelser. Rehabilitering Vest henter også nasjonal fagkompetanse til Haugalandet for å sikre lokal kompetansebygging innen særskilte områder.

Kursene gir mulighet for faglig kompetansebygging uten lange reiseveier og overnattinger, samtidig som det gir mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging i våre regioner.

Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger som relevante og at de i tillegg til teoretisk bakgrunn, gir god praktisk opplæring og nytte for helsepersonell i førstelinjen.

Se kalenderen eller kurs- og seminarsiden for mer informasjon om kommende seminarer.