Generelle tiltak for deltagerne

 • Hold helst 2, minimum 1, meter avstand til hverandre både under aktiviteter og ellers.
 • Det er og innført nye rutiner for bruk av munnbind: I alle situasjoner der en ikke kan holde en meters avstand, skal både pasient og medarbeider bruke munnbind. I praksis gjelder dette all behandling.
 • Vask/sprit hendene ofte, og alltid før du går inn i ny aktivitet eller fellesrom.
 • Host alltid i papirtørkle som kastes eller i albuekrok.
 • Vask/sprit av utstyr du har brukt
 • Garderobene ved trenings-salen og terapibassenget er stengt. Skift på eget rom før du går ned. Dusj og skift på eget rom etter trening.
 • Det er antallsbegrensinger i fellesrom. Følg oppslag på dørene, og forlat rommet dersom antallet overstiges.
 • I Restaurant Utsikten er området i nord normalt forbeholdt våre deltagere. Det er ikke lov å flytte stoler mellom bordene
 • Dagligstuene åpner kl 15.00 på hverdager. Følg ellers anvisninger på dørene. Hold avstand også i dagligstuer og unngå mange plassbytter. Det er ikke tillatt å sette flere stoler til samme bord
 • Vi tillater for tiden ikke besøk til våre deltagere
 • Vi fraråder permisjon under opphold hos oss. Dersom du må ha permisjon, unngå unødig sosial kontakt når du er hjemme
 • Følg alltid personalets anvisninger

Deltagere som har vært i nedstengte områder på Østlandet

Med dette menes for tiden kommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler, Ås,  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Ræling, Råde og Skiptvedt.

Deltagere får spørsmål om de har vært på Østlandet i løpet av de siste ti dagene, og for de det gjelder iverksettes ekstra tiltak for å hindre spredning av smitte. 

For deltagere som skal til planlagt opphold ved Rehabilitering Vest, vil vi vurdere å utsette oppholdsstart til tidligst dager etter at pasienten har vært på Østlandet. Om det er mulig skal pasienten testes for Covid-19, og negativ test avslutter utsettelsen.

Nåværende deltagere som har vært i aktuelt område i aktuelt tidsrom skal være isolert og testes for Sars-cov2 smitte. Ved negativ test skal isolasjonen oppheves.

Ved symptomer på luftveisinfeksjon

Ved symptomer som feber, sår hals, hodepine, hoste, akutt luftveisinfeksjon eller lignende: Informer personalet, og avvent på ditt deltagerrom. 

Er du hjemme eller på permisjon, informer telefonisk 52 80 51 95, og bli hjemme for å redusere smitterisikoen.

 

Dersom du vil ha besøk

Grunnet smittevernhensyn tillater vi ikke besøk inntil videre.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss. 

Vi følger nasjonale råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.