Tiltak gjelder løpende og vil vurderes utfra smittesituasjonen.

 

Generelle tiltak for deltagerne

Husk alltid

 • Følg alltid personalets anvisninger
 • Vask/sprit hendene ofte, og alltid før du går inn i ny aktivitet eller fellesrom
 • Host alltid i papirtørkle som kastes eller i albuekrok
 • Vask/sprit av utstyr du har brukt
 • I alle situasjoner der en ikke kan holde en meters avstand, skal både deltager og medarbeider bruke munnbind. I praksis gjelder dette all behandling og også ellers på huset

Om rehabiliteringen

 • Deltagere er inndelt i faste grupper for å redusere smittefare. Så langt det er mulig forholder instruktører seg kun til en gruppe
 • Hold minimum 1, meter avstand til hverandre både under aktiviteter og ellers.
 • Garderobene ved trenings-salen og terapibassenget er stengt. Skift på eget rom før du går ned. Dusj og skift på eget rom etter trening

I våre fellesarealer

 • Det er antallsbegrensinger i fellesrom. Følg oppslag på dørene, og forlat rommet dersom antallet overstiges
 • Dagligstuene åpner kl 15.00 på hverdager. Følg ellers anvisninger på dørene. Hold avstand også i dagligstuer og unngå mange plassbytter. Det er ikke tillatt å sette flere stoler til samme bord
 • I Restaurant Utsikten er området i nord normalt forbeholdt våre deltagere med faste plasser for deltagerne. Det er ikke lov å flytte stoler mellom bordene

Annen sosial kontakt

 • Vi anbefaler fortsatt ikke besøk til våre deltagere. Snakk med personalet dersom du likevel har behov for besøk.
 • Vi henstiller våre deltagere sterkt til ikke å benytte seg av åpne servicetilbud utenfor huset
 • Vi fraråder permisjon under opphold hos oss. Dersom du må ha permisjon, unngå unødig sosial kontakt når du er hjemme

Ved symptomer på luftveisinfeksjon

Ved symptomer som feber, sår hals, hodepine, hoste, akutt luftveisinfeksjon eller lignende: Informer personalet, og avvent på ditt deltagerrom. 

Er du hjemme eller på permisjon, informer telefonisk 52 80 51 95, og bli hjemme for å redusere smitterisikoen.

 

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss. 

Vi følger nasjonale råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.