Tiltak gjelder løpende og vil vurderes utfra smittesituasjonen.

 

Generelle tiltak for deltagerne

Husk alltid

 • Følg alltid personalets anvisninger
 • Vask/sprit hendene ofte, og alltid før du går inn i ny aktivitet eller fellesrom
 • Host alltid i papirtørkle som kastes eller i albuekrok
 • Vask/sprit av utstyr du har brukt

Om rehabiliteringen

 • Hold avstand til hverandre både under aktiviteter og ellers.
 • Munnbind benyttes basert på FHIs råd. Følg personalets anvisninger
 • Dagdeltagere benytter garderober i direkte tilknytning til trenings-sal og terapibasseng. Øvrige deltagere skifter på eget rom før de går ned, og tilsvarende dusj og skift på eget rom etter trening.

I våre fellesarealer

 • Dagligstuene åpner kl 09.00 på hverdager. Følg anvisninger på dørene. Hold avstand også i dagligstuer og unngå mange plassbytter.
 • I Restaurant Utsikten er det nå ordinær drift, men hold avstand til eksterne gjester.
 • Ved besøk i aktivitetsavdelingen i 2. etasje husk å sprite deg ved inngang og utgang, samt å sprite stol, bord og eventuelt felles utstyr som du har brukt

Annen sosial kontakt

 • Vi anbefaler fortsatt ikke besøk til våre deltagere. Snakk med personalet dersom du likevel har behov for besøk.
 • Vi henstiller våre deltagere sterkt til ikke å benytte seg av åpne servicetilbud utenfor huset
 • Vi fraråder permisjon under opphold hos oss. Dersom du må ha permisjon, unngå unødig sosial kontakt når du er hjemme

Besøksbegrensninger

Besøk til deltagere ved Rehabilitering Vest bes holdt til et minimum.

Deltagere kan kun motta en besøkende pr dag, og besøket skal begrenses til en time.

Besøkstid er daglig kl 17.00-19.00. Besøket skal forhåndsavtales.

Ved symptomer på luftveisinfeksjon

Ved symptomer som feber, sår hals, hodepine, hoste, akutt luftveisinfeksjon eller lignende: Informer personalet, og avvent på ditt deltagerrom. 

Er du hjemme eller på permisjon, informer telefonisk 52 80 51 95, og bli hjemme for å redusere smitterisikoen.

 

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss. 

Vi følger nasjonale råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.