Kravet til brukerne som ønsker å benytte bassenget, er at minst en av brukerne i badende gruppe skal ha godkjent livredningskurs.

Kursdeltakerne må være i god fysisk form på grunn av kravene til handlingsevne. Livreddere må også ha full bevegelighet og må være i stand til å kunne sitte på knærne, samt belaste hender med tyngde.

Opplæring i livredning har 2 obligatoriske kurs:

  • Grunnkurs livredning skal gjennomføres før første oppdrag som ansvarlig for badende gruppe. Grunnkurset skal også repeteres minst hvert 4. år.
  • Oppfriskningskurs, som er en praktisk øvelse i bassenget, skal gjennomføres årlig.

Kursdeltagere fra lag og foreninger registreres hos kursleder, som sender informasjon om gjennomført kurs til leietagers kontakt i HSR.

Medarbeidere ved HSR og Rehabilitering Vest som tar kurset scanner kursbevis og laster opp i CV i Kompetanseportalen.

Årlig obligatorisk oppfriskningskurs, 1 ½ time praktisk del i basseng:

  • Mandag 25. september 2023, kl 10.45-12.15 (vær klar ved bassenget). Bindende påmelding 
  • Kurset koster grunnkurset 480,- kr pr deltaker.

Påmelding  innen 20. september - se lenke.

Betaling på tilsendt faktura før kurset gjennomføres. Betaling via nettbank eller ved å ta med faktura i resepsjon for betaling med kort/kontant.

Kursbevis fra andre kursholdere

Dersom ditt lags livreddere har livredningskurs fra andre kursholdere enn HSR, skal kursbevis skal scannes og sendes post@hsr.as eller kopi leveres i resepsjon. Ved innlevering oppgi hvilket lag/forening instruktøren er ansvarlig for. Vi forbeholder oss retten til å kvalitetssikre kursets innhold før endelig godkjenning.

Husk badetøy, inklusive badehette. Badehette er obligatorisk i vårt terapibasseng. Vi har dessverre ikke badehetter til utlån.

Dersom du har symptomer på forkjølelse/influensa/corona så som tett nese, sår hals eller annet, ber vi om at du melder avbud.

Kursene arrangeres av Rehabilitering Vest.