Vi gjenopptar nå større del av rehabiliteringsprogrammet etter koronasituasjonen. Vi må etterleve alle nødvendige smitteverntiltak, og det betyr noe redusert kapasitet.

Vi har tatt imot dagdeltagere siden 21. april. Fra mandag 18. mai vil vi igjen ta imot døgndeltagere. Fra 25. mai vil vi doble kapasiteten videre, fortsatt i mindre grupper og med strenge smittevernrutiner for å trygge våre deltagere. Alle som får opphold hos oss før sommeren kontaktes via telefon. 

Vi beklager den noe lengre ventetiden det kan medføre, og jobber iherdig for å ta unna ventelistene etter å ha vært stengt i lengre tid.