​Svært alvorlige hendelser er der helse- eller omsorgshjelpen har ført til død, skade eller alvorlige komplikasjoner, og der hendelsen er uventet med bakgrunn i forventet risiko.
Helse- og omsorgstjenesten skal tilby et slikt møte så snart som mulig og senest innen ti dager etter hendelsen skjedde.