Både som pasient, ansatt, besøkende eller du på annen måte er i kontakt med Rehabilitering Vest, har du rettigheter i forhold til personvernet, og Rehabilitering Vest har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

  1. Opplysninger om deg
  2. Rehabilitering Vest samler inn, oppbevarer og bruker opplysninger om deg som pasient:
  3. Informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer)
  4. Kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer)
  5. Informasjon om din helsetilstand

Denne informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser du gjennomgår under rehabiliteringsoppholdet. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. Dette krever som hovedregel ditt samtykke.

Rehabilitering Vest bruker informasjonen vi har lagret om deg til forskjellige formål. Først og fremst brukes informasjonen til å gi deg et tilrettelagt tilbud. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon som er samlet inn i forbindelse med ditt opphold, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. Les mer om dine personvernrettigheter i forskning her

Du har rett til innsyn i opplysninger Rehabilitering Vest lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset. For mer informasjon om hvordan søke om innsyn i egen pasientjournal, se her.

Rehabilitering Vest mottar også informasjon om deg når du har kontakt med oss uten at kontakten har rehabiliteringstilbudet du gjennomfører som formål. For eksempel ved klagesaker.

Det blir også registrert inn et begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

Andre personopplysninger

I tillegg til opplysninger knyttet til tilbudet du får hos oss, behandler Rehabilitering Vest hovedsakelig personopplysninger i forbindelse med:

  • Arkivverdige henvendelser til Rehabilitering Vest (henvendelser som krever saksbehandling)
  • Deltagelse på kurs, seminarer eller lignende
  • At du har søkt jobb, praksis eller hospitantopphold hos oss
  • For våre ansatte vil det være nødvendig å ha registrert kontaktinformasjon, lønns- og arbeidsbetingelser, dokumentasjon på kompetanse m.m.
  • Våre leverandører og samarbeidspartnere vil være registrert med kontaktinformasjon.

Vi vil ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon ber vi deg ta kontakt via vår e-postadresse post@rehabiliteringvest.no