Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endre eller avbestille opphold

Du kan selv endre eller avbestille opphold på www.helsenorge.no Avbestiller du mindre enn 24 timer før timen, eller ikke møter, blir du belastet eget gebyr.

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienters behov, interesser og rettssikkerhet. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstejenesten

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Tilgang til egen journal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal og du har rett til innsyn i egen journal.