​Alle deltagere ved Rehabilitering Vest kan logge seg inn på helsenorge.no og digitalt få tilgang til å:

  • logge inn og se når du er tildelt opphold
  • sende melding til Rehabiliteringssenteret om du har spørsmål om oppholdet, ønsker å endre eller avbestille
  • legge oppholdet i din egen elektroniske kalender
  • se store deler av journalnotatene dine og innsynsloggen din - altså hvem som har åpnet journalen din.

Vi presiserer at vi ikke kan besvare deltagerforespørsler via ordinær e-post eller sosiale medier (SoMe). Bruk av e-post eller SoMe vil i denne sammenheng ikke ivaretar dine juridiske rettigheter som deltager. Vi oppfordrer deg til å benytte helsenorge.no som er en sikker måte kunne sende og motta meldinger angående din helse.

Vi minner om at det er flere enn bare behandlende lege som gjør oppslag i pasientens journal. Grunnen kan også være vedlikehold av journaler, feilretting, endring av timer, registrering av prøvesvar og en rekke andre grunner.

Logg inn på helsenorge.no for å endre eller avbestille time

Gebyr for manglende oppmøte/sen avbestilling

Ved manglende oppmøte eller avbestilling av time mindre enn 24 timer før oppsatt opphold, blir du belastet med gebyr etter gjeldende satser. Det er Stortinget som hvert år fatter vedtak om størrelsen på gebyret som påløper for ikke-møtt til konsultasjon.

Les mer om egendeler, pasientbetaling og satser på helsenorge.no