Endring er sentralt i en rehabiliteringsprosess og styres primært av motivasjon. Motivasjon er vår indre drivkraft til handling og læring hvor man arbeider ut fra egne mål. Hva er viktig for deg? Hva er din motivasjon for å endre? Er det noe du savner å gjøre?

For å lykkes med en endringsprosess er målrettet aktiv innsats viktig hvor muligheter og ressurser spiller en stor rolle. Hva skal til for å komme dit? Endring er ofte mentalt og fysisk utfordrende da atferdsendring er en bevegelse gjennom flere stadier. Vi vet hva vi har hatt, men kjenner enda ikke det nye som kommer med en endring. Sentrale spørsmål å stille seg, kan for eksempel være «Hva savner du å gjøre?», «Hva skal til for å komme dit?», «Hva gjør du selv nå som flytter deg i riktig retning?»

Å endre vaner krever mye selvkontroll og fører ofte til at en blir mentalt sliten. Derfor er det viktig ut fra egne muligheter og ressurser å lage en realistisk og gjennomførbar plan som du har tro på. På denne måten vil en oppleve mestring som igjen virker positivt på vår motivasjon og utvikling. 

Aktiv deltakelse og mestring_utekst_300pxl.jpg Passiv mestring_utekst_300pxl.jpg
Aktiv deltagelse og mestring Passiv mestring