- Å komme inn som ny leder i en virksomhet der de ansatte både er faglig svært dyktige og som jobber så godt sammen det har vært en glede sier enhetsleder Tor Helge Grønflaten.
Han begynte i jobben for litt under et år siden, og fikk etter få måneder koronapandemien i fanget.
 
- Vi har heldigvis unngått smitte så langt. Men det å avvikle ordinær drift nesten over natten, låne ut ansatte til Revmatismesykehuset som reservepersonell, og så begynne forsiktig opptrapping basert på helt nye rutiner og logistikk. Det har vært en kjempeoperasjon som medarbeiderne har løst utrolig godt, forteller Grønflaten. 

Kompetanse og stå-på-vilje

En av hans forgjengere, Karin Lande, som ledet Rehabilitering Vest i årene 2013-2018, stemmer raskt i: - For meg var det befriende å komme til Rehabilitering Vest. Fant en organisasjon med vilje, ønske og kraft til vekst. Det er korte avstander til beslutninger. Medarbeiderne viser fleksibilitet og det er korte veier til støttefunksjoner.
 
Tidligere og nåværende leder ved Rehabilitering Vest har lagt stor vekt på å jobbe med å bygge en kultur for å skape stå-på-vilje. Det er lagt stor vekt  på å bygge lag og forsterke positive holdninger. Små feiringer og markeringer av ulike milepæler og seire bidrar til at medarbeiderne opplever å bli sett for det de gjør i det daglige.

Utdanning, forskning og samarbeid

Det er også skapt rom for videreutdanning, blant annet har flere tatt master innen sitt fagfelt.  Rehabilitering Vest har alltid takket ja til å bidra i forskning og studier.
 
- Alt fra starten var det viktig for oss å bygge og videreføre kompetansen i nær tilknytning til nasjonale fagmiljøer, delta i forskningsprosjekter og studier. Det betyr mye for å motivere og styrke staben, forklarer den første lederen, Dagfinn Berge Dahle, og han trekker spesielt frem Nasjonalt Kompetansesenter for Revmatologisk Rehabilitering (NBRR): - NBRR tok meget godt imot Rehabilitering Vest, og vi har hatt mye glede av det både faglig og erfaringsmessig.
 
Rehabilitering Vest har lykkes i å skape et sterkt fagmiljø på Haugalandet. Det er mange ulike profesjoner: - Vi har team som består av lege, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog, samt en del støttefunksjoner. Åpenbart at tverrfaglig arbeid gir medarbeiderne mye, sier dagens leder, Tor Helge Grønflaten.
 
Rehabilitering Vest har jobbet mye med rekruttering, og tar inn studenter innen fysioterapi og ergoterapi for praksisplasser. I tillegg har synlighet og deltagelse i felles rekrutteringstokt og arrangementer i regi av Haugaland Vekst vært viktig i perioder med stort rekrutteringsbehov. Karin Lande mener det har vært viktig både for å tydeliggjøre selskapet som arbeidsplass og for å sikre fremtidig fagmiljø.

Kognitiv terapi

Tidligere leder, Karin Lande avrunder, med noe av det hun mener er det viktigste fagmiljøet har fått på plass: - Å vektlegge kognitiv terapi, det å ha hodet med i tillegg til fysisk opptrening. Det å få etablert, som en grunnleggende tanke, at den mentale reisen er like viktig som den fysiske har vært viktig