Du setter selv opp en plan som du tenker er realistisk og gjennomføre over tid, etter utreise. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å sette opp et treningsprogram som du kan fortsette med hjemme, ved egentrening, trening hos fysioterapeut, og/eller andre tiltak.

Dersom du har en individuell plan, er det viktig for oss å bygge videre på denne og føre den tilbake til kommunehelsetjenesten etter utskrivelsen. Dersom du ikke har en slik plan, kan det i noen tilfeller være aktuelt å overføre det planarbeidet du starter hos oss til hjemkommunen, f. eks til fastlege, hjemmetjenesten, NAV eller andre instanser.

Ved behov for videre oppfølging etter rehabiliteringsoppholdet, kan vi være behjelpelige med å undersøke, evt. opprette kontakt, med de tilbud som finnes i din hjemkommune.

​Etter 3 mnd vil du bli kontaktet av kveldspersonalet pr tlf, hvor samtalen bl.a dreier seg om hvordan det har gått etter utreise. I tillegg skal du evaluere det ene skjemaet du fylte ut ved innkomst for å se om det har skjedd en endring ift viktige aktiviteter for deg, som var utfordrende å få til før rehabiliteringsoppholdet.