Dagfinn Berge Dahle jobbet som leder for terapiavdelingen ved Revmatismesykehuset, og fikk prosjektansvaret for etableringen. Han ble også konstituert som leder for den nye virksomheten:
 
- Vi så at revmatologien var i kraftig endring. Flere av revmatologene våre har senere beskrevet det som «fra care til cure». Det vil si pasientene begynte å få nye medisiner som holder de friske og arbeidsføre. Det er utrolig bra og godt for pasientgruppen. Samtidig så vi konturene av at behovet for inneliggende langtidspasienter som vi i stor grad hadde, ville reduseres.
 
Parallelt med dette trappet Rogaland Fylkeskommune ned sitt fylkeskommunale rehabiliteringstilbud. Fylkeskommunen hadde leid 4 etasje i Revmatismesykehuset til dette tilbudet. Leieavtalen ble sagt opp, og sykehuset fikk dermed ledig fysisk kapasitet.
 
- Vi hadde dermed både ledige lokaler, og så en mulighet til å få flere ben å stå på, sier Dahle.
 

Spesialisert rehabilitering – et nytt tilbud

Våren 2010 lyste Helse Vest ut et 2-årig anbud på spesialisert rehabilitering. Dette var et nytt tilbud, som dekker mellomleddet for de som tenger ekstra oppfølgning, men ikke er syke nok til innleggelse. Revmatismesykehuset som sådan er en integrert del av spesialisthelsetjenesten og sykehustilbudet i Helse Vest, og kunne derfor ikke legge inn tilbud på dette.
 
Resultatet ble at styret vedtok å legge inn tilbud og satte som forutsetning at dersom man fikk anbudet, ville dette utføres i et eget AS skilt ut fra moderselskapet og den ordinære sykehusdriften.
 
- Vi kom i forhandlingsposisjon rett før sommeren, og tilbudet skulle være oppe og gå fra oktober. Det ble et skikkelig tett løp, sier Berge Dahle, og fortelle videre:
 
- Vi måtte gjøre en god del tekniske og fysiske tilpasninger i bygget for å tilfredsstille kravene fra Helse Vest. Det handlet om alt fra omgjøring fra flersengsrom til enerom, åpning av avløpsrør, elektroarbeider, og en rekke akutte utbedringer av eksisterende bygningsmasse. Dette måtte på plass og det raskt. Jeg tuller ikke når jeg sier at håndverkerne gikk ut på nordsiden samtidig som de første deltagerne kom inn hovedinngangen i sør.
 

Hurtig rekruttering

En annen stor utfordring var rekruttering og etablering av et kompetent team til tverrfaglig behandling på så kort varsel: - Vi kom i forhandlinger på forsommeren, og ble tildelt anbudet i august. Med 3 måneders normal oppsigelsestid, sier det seg selv at vi måtte starte med en del innleid personale i oktober, minnes Berge Dahle.
 
Rekrutteringen til det nye fagmiljøet gikk veldig bra, og komplett team var på plass i januar 2011. Det var et godt team som hadde mye erfaring, og etablering av prosedyrer og praksis gikk rimelig bra selvom det var mye og krevende arbeid.
 
Karin Lande, som ble leder i 2012, nikker anerkjennende: - Der har Dagfinn et godt poeng. Teamet har hele tiden vært langt fremme, og det å få en god deltagerflyt med hensiktsmessige prosedyrer har vært viktig. I min tid jobbet vi videre med dette. Vi fikk på plass god inn- og utskrivningspraksis som fjernet flaskehalser og fikk fin flyt som gjorde at det ikke ble lange køer og venting for deltagerne.
 
- Akkurat det ser jeg vi vinner utrolig mye på, særlig nå i koronatiden hvor nettopp kø, opphopning og felles venting må unngås, avrunder dagens leder, Tor Helge Grønflaten