Vi forventer at pasientene er tilstrekkelig utredet og behandlet. Det er også et krav at man skal ha forsøkt rehabilitering i kommunen hvis det finnes relevant tilbud.

Se våre ventetider på www.helsenorge.no (ventetid pr diagnose litt ned på siden)

Søknader fra fastleger og privatpraktiserende leger

Fastleger og privatpraktiserende leger skal sende henvisning til den Regionale vurderingseininga for rehabilitering. Henvisningen skal ikke sendes direkte til institusjonen.

I tillegg til standard henvisningskjema ønsker vi at det sendes med relevant medisinsk informasjon, oversikt over faste medisiner etc. Følgende blir vektlagt ved vurdering av henvisningene:

 • Beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, herunder beskrivelse av eventuelle oppståtte endringer i dette samt utfyllende medisinsk informasjon
 • Pasientens målsetting med et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringspotensiale
 • Rehabiliteringstilbud lokalt- hva er prøvd, hva fungerer evt. fungerer ikke og hvorfor
 • I tillegg ønsker Vurderingseininga å motta epikriser fra eventuelle tidligere opphold.

Søknaden/henvisningen sendes til:

Regional vurderingseining for rehabilitering
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Tlf: 55 91 85 40, telefontid: 08:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00

Søknader fra sykehusavdeling/poliklinikk

Sykehusavdelinger og poliklinikker kan henvise direkte til oss. Elektroniske henvisninger kan sendes via DIPS, søk opp HENV-RVH, og fyll ut samme type henvisning som til sykehus.

I tillegg til standard henvisningskjema ønsker vi at det sendes med relevant medisinsk informasjon, oversikt over faste medisiner etc. Følgende blir vektlagt ved vurdering av henvisningene:

 • Beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, herunder beskrivelse av eventuelle oppståtte endringer i dette samt utfyllende medisinsk informasjon
 • Pasientens målsetting med et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringspotensiale
 • Rehabiliteringstilbud lokalt- hva er prøvd, hva fungerer evtentuelt fungerer ikke og hvorfor

 Det er ikke alle som trenger tverrfaglig rehabilitering etter en operasjon. Man må også vurdere om det finnes tilbud i hjemkommunen.

 Henvisninger på papir sendes til:

Rehabilitering Vest AS
Karmsundsgaten 134
Postboks 2175 - 5504 Haugesund

Tlf. 52 80 51 92 eller 52 80 51 95

Huskeliste for henvisning

 1. Benytt alltiid standard henvisningsskjema
 2. Pasienten sin diagnose og generelle funksjonsnivå
 3. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig
 4. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?
 5. Angi pasientens konkrete mål for rehabilitering ("opptrening/rehabilitering" er for lite spesifikt)
 6. Legg ved epikrise(r) fra tidligere opphold på rehabiliteringsinstitusjon.
 7. Dersom aktuelt, gi opplysinger om smittestatus som krever smitteverntiltak på institusjon (MRSA, ESBL, annet)