• Direktør: Kari Nådland
  • Enhetsleder Rehabilitering Vest: Tor Helge Grønflaten
  • Personalsjef: Dagfinn Berge Dahle
  • Økonomisjef: Kjerll rune Hellesund