Nøkkeltall for Rehabilitering Vest AS 2021:​

 • ​Til sammen 567 deltagere med tilsammen 11.004døgn-/dagopphold, hvorav
  • 451 deltagere med til sammen 9.135 døgnopphold
  • 116 deltagere med tilsammen 1.896 dagopphold
  • herav 1.847 digitale oppfølgningsdøgn
 • 35 fast ansatte, hvorav
  • 31 kvinner
  • 4 menn
 • Gjennomsnittlig sykefravær 6,8 %
 • Omsetning NOK 31.725.065
  • Årsresultat NOK 567.446
  • Egenkapital NOK 5.771.345

Årsmeldinger siste 5 år:

Ønsker du eldre årsberetninger tilsendt, ta kontakt via post@hsr.as.