Nøkkeltall for Rehabilitering Vest AS 2022:​

 • ​Til sammen 531 deltagere med tilsammen 10.963 døgn-/dagopphold, hvorav
  • 403 døgndeltagere med til sammen 8.870 døgnopphold, tilsvarende 92% belegg
  • 131 dagdeltagere med tilsammen 2.093 dagopphold, tilsvarende 91% belegg
 • 31 fast ansatte, hvorav
  • 26 kvinner
  • 5 menn
 • Gjennomsnittlig sykefravær 12,02 %
 • Omsetning NOK 32.561.105
  • Årsresultat NOK 325.346
  • Egenkapital NOK 6.096.690

Årsmeldinger siste 5 år:

Ønsker du eldre årsberetninger tilsendt, ta kontakt via post@hsr.as.