Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni. (Bildet viser styret 2018-2019, nytt bilde tas ved første ordinære styremøte)

Styremedlemmer 2020-2021:

Observatør fra Brukerutvalget Johan Sørensen, tel 950 27 363
Observatør valgt av ansatte Marie Ingebrigtsen, tel 52 80 50 00

           Varaobservatør fra Brukerutvalget Nils J. Vold, tel 997 23 594

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.