Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni. (Bildet viser styret 2020-2021, nytt bilde tas ved første ordinære styremøte)

Styremedlemmer 2022-2023:

Observatør fra Brukerutvalget Solfrid Eggen, tel 45 28 41 27
Observatør valgt av ansatte Marie Ingebrigtsen, tel 52 80 50 00

  • Varamedlem Anne M Gudmundsen, tel 90 503 737. Utpekt av Sanitetsforeningen (kontaktinformasjon kommer)
  • Varamedlem Åse Fjermedal, tel 95 268 048. Utpekt av Sanitetsforeningen (kontaktinformasjon kommer)
  • Varamedlem Ingrid.Eggen, tel 911 83 302 ansattvalgt vararepresentant
  • Varamedlem for obeservatør valgt av ansatte: Anne Lise Mikkelsen, tel 52 80 50 00

           Varaobservatør fra Brukerutvalget Rigmor Lilleland, tel 91 36 41 92

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.