Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni.

Styremedlemmer 2022-2023:

Observatør fra Brukerutvalget Helge Askildsen, tel 911 35 788
Observatør valgt av ansatte Marie Ingebrigtsen, tel 52 80 50 00

  • Varamedlem Anne M Gudmundsen, tel 90 503 737. Utpekt av Sanitetsforeningen (kontaktinformasjon kommer)
  • Varamedlem Magda Lovise Sirevaag, tel 480 30 957. Utpekt av Sanitetsforeningen (kontaktinformasjon kommer)
  • Varamedlem Henrik Lindtner, tel 52 80 51 85 ansattvalgt vararepresentant
  • Varamedlem for obeservatør valgt av ansatte: Anne Lise Mikkelsen, tel 52 80 50 00

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.