Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni.

Styremedlemmer 2022-2023:

Observatør fra Brukerutvalget Helge Askildsen, tel 911 35 788
Observatør valgt av ansatte Marie Ingebrigtsen, tel 52 80 50 00

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.