Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni. (Bildet viser styret 2018-2019, nytt bilde tas ved første ordinære styremøte)

Styremedlemmer 2020-2021:

Observatør fra Brukerutvalget Solfrid Eggen, tel 45 28 41 27
Observatør valgt av ansatte Marie Ingebrigtsen, tel 52 80 50 00

           Varaobservatør fra Brukerutvalget Bjørn Tore Ristesund, tel 41 04 48 48

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.