Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet samtidig som vi er en brobygger for at du skal få kunnskap, veiledning og motivasjon til å gjennomføre de endringer som skal til for du får en bedre helse og livskvalitet.

Praktisk om oppholdet

Alle deltakere hos oss får enerom, og vil ved ankomst til avdelingen få omvisning og annen praktisk orientering. I løpet av de første dagene vil du få samtale og undersøkelse hos lege og fysioterapeut, samt målsamtale med din koordinator hvor du i samarbeid med koordinator lager en rehabiliteringsplan. Dersom du har en individuell plan, vil vi ta hensyn til den i målarbeidet.

Det er viktig at du selv tenker grundig gjennom hva du ønsker å oppnå med oppholdet hos oss, hva som skal til for at du skal klare det og hvordan fortsette rehabiliteringsprosessen etter utreise.

Målplanen evalueres midtveis i oppholdet og det gjøres justeringer om nødvendig. Før utreise gjennomføres en sluttevaluering av oppholdet. Link til avsnitt om sluttevaluering.

Du vil få en tilsendt en fysioterapirapport og tverrfaglig sluttrapport/epikrise etter endt opphold, og epikrisen sendes også til fastlegen din og evt. annen henvisende lege.

Mat under oppholdet

Det blir servert fire måltider på hverdager og tre i helgene. De som deltar på dagrehabilitering får servert lunsj.

Alle måltider serveres i Restaurant Utsikten i 7 etasje. Hvis du har matallergier eller behov for spesialkost, er det viktig at du melder fra til oss om dette, senest en uke før innleggelse.

Timeplan

Et rehabiliteringsopphold hos oss innebærer aktive dager, hvor flere av aktivitetene styres av en fast timeplan. I tillegg vil du få individuelle avtaler med koordinator, lege, fysioterapeut og eventuelt andre fagpersoner. Noen av avtalene vil du få beskjed om ved innkomst, andre underveis i oppholdet.

For å få best mulig utbytte av oppholdet, er det viktig at du tar ansvar for å orientere deg om tilbud og avtaler, samt møte opp til rett tid.

Vi forventer at du deltar på aktiviteter på din timeplan, dersom ikke annet er avtalt med koordinator, samt at du gir beskjed hvis du av en eller annen grunn må utebli fra en aktivitet.

Forenklet eksempel på ukeplan (frem til 30.04.2024) ved Rehabilitering Vest (Planene kan variere noe):

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost    
             
Basseng/ Egentrening Salgymnastikk Kondisjons-trening Salgymnastikk Basseng/ egentrening Lang brunch Lang Brunch
          Lang brunch Lang brunch
Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lang brunch Lang brunch
Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning    
    Tur i Nærområdet Tur i nærområdet Velkomstmøte for nye    
Basseng/ egentrening Håndtrening Avspenning Håndtrening Basseng/ egentrening    
Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
Egen aktivitetsmeny for ettermiddager og kvelder Egentrening i basseng Egentrening i basseng
Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat    
Egentrening i basseng Egentrening i basseng Egentrening i basseng Egentrening i basseng Egentrening i basseng    

 

Våre ulike aktiviteter

Rehabiliteringsoppholdet består av en rekke ulike aktiviteter. Her får du nærmere beskrivelse av hva de ulike elementene innebærer.

Bassengtrening

På dagtid foregår bassengtrening med instruksjon av fysioterapeut i varmebasseng. Økten består av varierte øvelser som kan tilpasses de fleste. Badehette er påbudt og det anbefales å ha med vannflaske.

Salgymnastikk

Salgymnastikk innebærer ulike former for sirkeltrening. Øvelser kan tilpasses den enkelte, slik at flest mulig kan delta.

Kondisjonstrening

Økten instrueres av fysioterapeut og innebærer ulike former for intervalltrening, med bruk av spinningsykkel, ergometersykkel, tredemølle, romaskin eller ellipsemaskin. Du styrer intensiteten selv.

Egentrening

Her skal du jobbe med ditt individuelle øvelsesprogram, som fysioterapeut utarbeider etter fysioundersøkelsen og deltakernes mål. Fysioterapeut vil være til stede og bistå deg ved behov.

Undervisning

Undervisning består av ulike emner som varierer fra uke til uke. Holdes av de ulike faggruppene (lege, sosionom, farmasøyt, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, erfaringskonsulent og sykehusprest). Eksempler på tema er smertemestring, fysisk aktivitet, kosthold og livsstil.

Håndtrening

Håndtrening med ergoterapeut tilbys til de som opplever utfordringer med håndfunksjon i daglige gjøremål. Treningen fokuserer på øvelser for bevegelighet, styrke og finmotorikk for fingre, hender og håndledd.

Tur

Vi har to turer i uken. Den ene går i nærområdet og foregår i hovedsak på asfalt. Den andre dagen går turen vekselvis til Djupadalen og Kvalsvik, med taxi fra oss til turområdet. Her er underlaget for det meste grus, men det er også mulighet for terreng.

På begge turene er det 2-3 fra personalet med og de fordeler seg slik at det vil det være 2-3 turer med ulik distanse man kan bli med på. Du bestemmer selv hvilken av disse turene du ønsker å delta på.

Du kan lese mer om våre ulike turalternativer her.

Avspenning

Avspenning foregår liggende på matte/benk i treningssal. Her er fokuset på å trene kroppen på å slappe av og timen instrueres av fysioterapeut.